OSTENDO

ostendo
Hasło
ostendō ostendere ostendī ostentum
Definicja
pokazywać
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Grupa Semantyczna
Inne
Frekwencja
371
Polish