OS_2

os
Hasło
os ossis n.
Definicja
kość
Część Mowy
Rzeczownik: 3 deklinacja
Grupa Semantyczna
Ciało
Frekwencja
696
Polish