ORIOR

orior
Hasło
orior orīrī ortus sum
Definicja
pochodzić; zaczynać się
Część Mowy
Czasownik: deponens
Grupa Semantyczna
Czas
Frekwencja
642
Polish