ORDO

ordo
Hasło
ōrdō -īnis m.
Definicja
rząd, ranga
Część Mowy
Rzeczownik: 3 deklinacja
Grupa Semantyczna
Wojna i pokój
Frekwencja
416
Polish