ORBIS

orbis
Hasło
orbis -is m.
Definicja
krąg; orbis terrārum: świat
Część Mowy
Rzeczownik: 3 deklinacja
Grupa Semantyczna
Geografia
Frekwencja
322
Polish