ORATIO

oratio
Hasło
ōrātiō -ōnis f.
Definicja
mowa
Część Mowy
Rzeczownik: 3 deklinacja
Grupa Semantyczna
Mowa/retoryka
Frekwencja
736
Polish