OPPIDVM

oppidum
Hasło
oppidum -ī n.
Definicja
miasto
Część Mowy
Rzeczownik: 2 deklinacja
Grupa Semantyczna
Miasto
Frekwencja
635
Polish