OPORTET

oportet
Hasło
oportet -ēre -uit
Definicja
należy (+ acc. + infin.)
Część Mowy
Czasownik: bezosobowy
Grupa Semantyczna
Życie w społeczeństwie
Frekwencja
806
Polish