ONVS

onus
Hasło
onus oneris n.
Definicja
ciężar, podatek
Część Mowy
Rzeczownik: 3 deklinacja
Grupa Semantyczna
Rozmiary
Frekwencja
842
Polish