omnis
Hasło
omnis -e
Definicja
cały, każdy
Część Mowy
Przymiotnik: 3 deklinacja
Grupa Semantyczna
Rozmiary
Frekwencja
18
Polish