OLIM

olim
Hasło
ōlim
Definicja
kiedyś
Część Mowy
Przysłówek
Grupa Semantyczna
Czas
Frekwencja
574
Polish