officium
Hasło
officium -ī n.
Definicja
służba, obowiązek
Część Mowy
Rzeczownik: 2 deklinacja
Grupa Semantyczna
Miasto
Frekwencja
607
Polish