OCCVRRO

occurro
Hasło
occurrō -currere -cucurrī -cursum
Definicja
biec naprzeciw; przychodzić na myśl
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Grupa Semantyczna
Szkoła/wiedza
Frekwencja
677
Polish