OCCIDO_2

occido
Hasło
occīdō -cīdere -cīdī -cīsum
Definicja
zabijać
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Grupa Semantyczna
Przemoc
Frekwencja
801
Polish