OB

ob
Hasło
ob
Definicja
naprzeciw, ze względu na (+acc)
Część Mowy
Przyimek
Grupa Semantyczna
Miejsce
Frekwencja
449
Polish