NVMQVAM

numquam
Hasło
numquam
Definicja
nigdy
Część Mowy
Przysłówek
Grupa Semantyczna
Czas
Frekwencja
251
Polish