NOVVS

novus
Hasło
novus -a -um
Definicja
nowy
Część Mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa Semantyczna
Czas
Frekwencja
139
Polish