NOTVS_2

notus
Hasło
nōtus -a -um
Definicja
znany
Część Mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa Semantyczna
Osobowość/Cechy charakterystyczne
Frekwencja
477
Polish