NOSCO

nosco
Hasło
nōscō nōscere nōvī nōtum
Definicja
poznać; (perf.) wiedzieć
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Grupa Semantyczna
Szkoła/wiedza
Frekwencja
347
Polish