NONDVM

nondum
Hasło
nōndum
Definicja
jeszcze nie
Część Mowy
Przysłówek
Grupa Semantyczna
Spójniki i przysłówki
Frekwencja
436
Polish