NON

non
Hasło
nōn
Definicja
nie
Część Mowy
Przysłówek
Grupa Semantyczna
Spójniki i przysłówki
Frekwencja
6
Polish