nomen
Hasło
nōmen -inis n.
Definicja
imię
Część Mowy
Rzeczownik: 3 deklinacja
Grupa Semantyczna
Życie w społeczeństwie
Frekwencja
135
Polish