Hasło
ἄνω
Definicja
up, upwards
Frekwencja
316
Część mowy
Przysłówek
Grupa semantyczna
Kierunek
Angielski