SOCIVS_1/SOCIVS_2

socius
Hasło
socius -a -um
Definicja
friendly, allied; socius -ī m.: partner, comrade
Część Mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa Semantyczna
Życie w społeczeństwie
Frekwencja
372
Angielski