MVLTVS/MVLTO_2

multus
Hasło
multus -a -um
Definicja
much, many; multō, by far
Część Mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa Semantyczna
Rozmiary
Frekwencja
43
Angielski