CVM_2/CVM_3

cum
Hasło
cum
Definicja
with (prep. + abl.); when, since, although (conjunction + subj.)
Część Mowy
Przyimek
Grupa Semantyczna
Spójniki i przysłówki
Frekwencja
10
Angielski