CITVS/CITO_2

citus
Hasło
citus -a -um
Definicja
swift; citō swiftly
Część Mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa Semantyczna
Czas
Frekwencja
590
Angielski