AMICVS_1/AMICVS_2

amicus
Hasło
amīcus -a -um
Definicja
friendly; (as subst.) friend
Część Mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa Semantyczna
Osobowość/Cechy charakterystyczne
Frekwencja
198
Angielski