NOCEO

noceo
Hasło
noceō nocēre nocuī
Definicja
szkodzić
Część Mowy
Czasownik: 2 koniugacja
Grupa Semantyczna
Przemoc
Frekwencja
509
Polish