NIMIVS

nimius
Hasło
nimius -a -um
Definicja
zbyt wielki
Część Mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa Semantyczna
Osobowość/Cechy charakterystyczne
Frekwencja
502
Polish