nimis
Hasło
nimis or nimium
Definicja
zbyt, za bardzo
Część Mowy
Przysłówek
Grupa Semantyczna
Osobowość/Cechy charakterystyczne
Frekwencja
841
Polish