niger
Hasło
niger nigra nigrum
Definicja
czarny
Część Mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa Semantyczna
Wzrok i wygląd
Frekwencja
634
Polish