NESCIO

nescio
Hasło
nesciō -scīre
Definicja
nie wiedzieć
Część Mowy
Czasownik: 4 koniugacja
Grupa Semantyczna
Szkoła/wiedza
Frekwencja
525
Polish