NEQVE

neque
Hasło
neque
Definicja
i nie; neque ... neque, ani ... ani; → nec
Część Mowy
Spójnik
Grupa Semantyczna
Spójniki i przysłówki
Frekwencja
72
Polish