NECESSITAS

necessitas
Hasło
necessitās -tātis f.
Definicja
potrzeba
Część Mowy
Rzeczownik: 3 deklinacja
Grupa Semantyczna
Interesy/pieniądze
Frekwencja
911
Polish