NEC_2

nec
Hasło
nec
Definicja
i nie; nec ... nec, ani ... ani; → neque
Część Mowy
Spójnik
Grupa Semantyczna
Spójniki i przysłówki
Frekwencja
19
Polish