NE_3/NE_4

ne
Hasło
Definicja
ażeby nie
Część Mowy
Spójnik
Grupa Semantyczna
Spójniki i przysłówki
Frekwencja
47
Polish