NE_2

ne
Hasło
ne (enclitic)
Definicja
czy?
Część Mowy
Przysłówek
Grupa Semantyczna
Zaimki
Frekwencja
238
Polish