NATVRA

natura
Hasło
nātūra -ae f.
Definicja
natura
Część Mowy
Rzeczownik: 1 deklinacja
Grupa Semantyczna
Życie
Frekwencja
180
Polish