MVNDVS_2

mundus
Hasło
mundus -a -um
Definicja
czysty, elegancki
Część Mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa Semantyczna
Osobowość/Cechy charakterystyczne
Frekwencja
997
Polish