MVLTITVDO

multitudo
Hasło
multitūdō -inis f.
Definicja
wielka liczba
Część Mowy
Rzeczownik: 3 deklinacja
Grupa Semantyczna
Rozmiary
Frekwencja
733
Polish