MVLIER

mulier
Hasło
mulier -eris f.
Definicja
kobieta
Część Mowy
Rzeczownik: 3 deklinacja
Grupa Semantyczna
Ludzie
Frekwencja
961
Polish