MOS

mos
Hasło
mōs mōris m.
Definicja
zwyczaj; (pl.) charakter
Część Mowy
Rzeczownik: 3 deklinacja
Grupa Semantyczna
Życie w społeczeństwie
Frekwencja
181
Polish