MORTALIS_1/MORTALIS_2

mortalis
Hasło
mortālis -e
Definicja
śmiertelny
Część Mowy
Przymiotnik: 3 deklinacja
Grupa Semantyczna
Życie
Frekwencja
950
Polish