morior
Hasło
morior morī mortuus sum
Definicja
umierać
Część Mowy
Czasownik: deponens
Grupa Semantyczna
Życie
Frekwencja
253
Polish