MORA

mora
Hasło
mora -ae f.
Definicja
zwłoka, przeszkoda
Część Mowy
Rzeczownik: 1 deklinacja
Grupa Semantyczna
Czas
Frekwencja
399
Polish