MOENIA

moenia
Hasło
moenia -ium n. pl.
Definicja
mury obronne, fortyfikacje
Część Mowy
Rzeczownik: 3 deklinacja
Grupa Semantyczna
Miasto
Frekwencja
593
Polish