MODO_1

modo
Hasło
modo
Definicja
właśnie, dopiero co; modo ... modo: już to ... już to, czasem… czasem
Część Mowy
Przysłówek
Grupa Semantyczna
Czas
Frekwencja
152
Polish