MITTO

mitto
Hasło
mittō mittere mīsī missum
Definicja
posyłać
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Grupa Semantyczna
Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia
Frekwencja
114
Polish