MISER

miser
Hasło
miser misera miserum
Definicja
nieszczęśliwy, żałosny
Część Mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa Semantyczna
Emocje
Frekwencja
137
Polish